K12

01d

Nazwa dewelopera

Vantage Development

Nazwa inwestycji

K12

Adres inwestycji

Termin oddania inwestycji

Zaprojektowany przez Macieja Kowaluka i Macieja Siudę zespół zabudowy mieszkaniowej powstał z połączenia dwóch pozornie sprzecznych typologii budynków mieszkalnych – tradycyjnej, obrzeżnej zabudowy kwartałowej z domem tarasowym. Z tego mariażu powstał kompleks o niezwykle dynamicznej, rozedrganej formie: prostopadłościenne ‚pudełka’ mieszczące mieszkania, a w parterach także lokale usługowe, zostały kaskadowo spiętrzone w taki sposób, że wznosząc się i opadając, tworzą ażurowy obrys pierwotnego kwartału.

Projekt:

Maciej Kowaluk, Maciej Siuda, Łukasz Reszka, Adrian Wyparło