Idea

idea-img-2W obrębie osiedla powstaną zarówno duże budynki wielorodzinne, jak i kameralne jednostki złożone z kilku mieszkań a także domy jednorodzinne – zarówno szeregowe jak i wolnostojące. Zróżnicowanie to umożliwić ma realizację modelowych rozwiązań dla budynków o różnej skali, a także umożliwić zaangażowanie różnorodnych inwestorów – deweloperów, małych spółdzielni, kooperatyw, czy inwestorów indywidualnych.

Dzięki współpracy Gminy Wrocław, architektów i inwestorów, projekt osiedla zakłada budowę w ramach osiedla oprócz budynków także całej niezbędnej infrastruktury – począwszy od instalacji, przez sieć dróg i chodników, aranżację zieleni po kompletne wyposażenie przestrzeni publicznych i półpublicznych.

Realizacja pierwszego etapu osiedla o powierzchni ok 10 hektarów zaplanowana jest na rok 2015. Już wiosną 2013 do współpracy zaproszenie zostaną inwestorzy, którzy będą mogli skorzystać z puli projektów wzorcowych (z zachowaniem praw ich autorów do własności intelektualnej). Po nabyciu nieruchomości przez nowych właścicieli – inwestorów, rozpocznie się proces opracowania projektów budowlanych dla poszczególnych zespołów zabudowy i realizacja I etapu. Uczestniczyć w nim będą także miejskie jednostki inwestycyjne odpowiedzialne za realizację przestrzeni publicznych i infrastruktury.