Ackermannbogen, Monachium

monachium-066-1024x768Dzielnica Ackermannbogen powstała w Monachium pomiędzy dzielnicą Schwabing a terenami parku olimpijskiego. Projekt przeprowadzony na 39 ha odzyskanych po koszarach Bundeswehry, opierał się na bardzo różnorodnej ofercie mieszkaniowej skierowanej dla różnych grup społecznych i różnego modelu rodziny ale także stworzeniu miejsc pracy.

Czytelna urbanistyka oparta jakby na układzie współrzędnych dzieli całość zawierającą 2250 mieszkań na cztery części i cztery etapy realizacji .

W trzeciej fazie realizacji osiedle zostało wyposażone solarną instalację ciepłowniczą bliskiego zasięgu z zasobnikiem ciepłowniczym.