Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej

Dodano w kategorii: Aktualności

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił konkurs na koncepcję jednego z budynków na osiedlu Nowe Żerniki. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 4 czerwca 2013 roku.

To już ostatnie chwile na zgłoszenie chęci udziału w konkursie na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Pracownie architektoniczne, które zechcą wziąć udział w konkursie, powinny opracować nie tylko projekt budynku, ale również propozycje zagospodarowania terenu wokół Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Całość projektu powinna być spójna z założeniami modelowego osiedla Nowe Żerniki.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej propozycji pod względem architektonicznym, funkcjonalnym oraz eksploatacyjnym. Projekt powinien również zapewnić możliwość sprawnej realizacji zadań ośrodka kultury – w tym między innymi aktywowanie lokalnych społeczności. Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej adresowane będzie do osób w każdym wieku, co projektujący również powinni mieć na uwadze. Pod uwagę brane będą również walory estetyczne. Projekt powinien być atrakcyjny urbanistycznie i wpisać się w krajobraz już zaprojektowanych budynków.

Konkurs jest dwuetapowy, a nadesłane prace będą oceniane według wytycznych opisanych szczegółowo na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich.

Termin składania wniosków o udział w konkursie mija 4 czerwca o godzinie 15. Składanie prac konkursowych odbywa się w dwóch etapach: pierwszy do 5 lipca, drugi – 16 września 2013 roku.

Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca wynosi 30 tysięcy złotych. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 20 i 10 tysięcy złotych. Szczegółowa oferta, warunku udziału oraz regulamin dostępne są na stronie www.zim.wroc.pl.