TRZY POKOLENIA POD JEDNYM DACHEM. WZORCOWY BUDYNEK NA MODELOWYM OSIEDLU

Dodano w kategorii: Dla mieszkańców

Pracownia Major Architekci zajęła pierwsze miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu, zorganizowanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego we współpracy z wrocławskim oddziałem SARP. W budynku znajdą się mieszkania z serwisem opiekuńczym i punktami usługowymi dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszkania pod wynajem oraz przedszkole.

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO STANOWILI:21

  1. Piotr Fokczyński – Architekt Miasta, członek SARP – przewodniczący
  2. Dorota Szlachcic – architekt – sędzia referent
  3. Przemo Łukasik – architekt, członek SARP – sędzia
  4. Kazimierz Fiurst – TBS Wrocław Sp. z o.o. – sędzia
  5. Elżbieta Wodyńska – TBS Wrocław Sp. z o.o. – sędzia

I Miejsce w konkursie

Ocena jury:

Odważny, nowatorski społecznie, zrównoważony architektonicznie projekt idealnie wpisujący się w założenia modelowego osiedla Nowe Żerniki. Jako jedyny nie segreguje, tylko prawdziwie integruje przyszłych użytkowników budynku, łączy trzy funkcje i trzy pokolenia. Nie oddziela starszych i schorowanych od młodych i pięknych-wszyscy demokratycznie korzystają z tych samych przestrzeni budynku, spotykają we wspólnym owalnym patio, również dzieci z przedszkola. Żadna bariera architektoniczna nie utrudnia kontaktu różnych grup wiekowych. Każdy młody będzie kiedyś stary, każdy zdrowy może potrzebować ciągłej pomocy lekarskiej. Takie społeczne projekty zmieniają nasze życie, mają też wpływ na myślenie o architekturze zrównoważonej. Zmiana ilości mieszkań przeznaczonych dla seniorów i na wynajem może być płynnie regulowana w zależności od potrzeb, dzięki elastycznym dyspozycjom przestrzennym. Mieszkania zaprojektowano różnorodnie w zależności od stron świata raczej, niż od przypisanego im przeznaczenia dla danej grupy wiekowej. Serwis lekarski, sale klubowe, rehabilitacyjne i usługi są dostępne zarówno z ulicy od strony parku, z owalnego wspólnego patio, jak i ze wszystkich kondygnacji budynku. Autorzy pochylili się też nad problemem wysokiego poziomu wody gruntowej, rozwiązując dwupoziomowy lekko tylko zagłębiony garaż i miejsca postojowe zewnętrzne w podcieniu. Idea kształtowania bryły kwartału jest prosta ale nie prostacka – z prostopadłościanu o wysokości 15m został wycięty owal, który staje się sercem budynku, wspólną ważną przestrzenią, łatwo dostępną, kameralną, półpubliczną. Ciepła drewniana elewacja wnętrza jest przeciwieństwem białej kolorystyki ścian zewnętrznych z powtarzalnymi balkonami. Dzięki temu budynek zyskuje „dwie twarze”: zewnętrzną, miejską, rozrzeźbioną i wewnętrzną, ciepłą i bardziej w skali człowieka. Umiejętne żonglowanie środkami wyrazu, przy niewątpliwych ograniczeniach budżetowych , wskazuje na dużą wrażliwość i doświadczenie Projektanta, gwarantuje, że w trakcie prac nad rozwijaniem projektu w kolejnych etapach, budynek będzie stale spójny i wierny idei. Skromność i powściągliwość, przy jednoczesnym bogactwie treści, wysmakowanie prostego detalu powodują, że architektura skutecznie mierzyć się będzie z upływającym czasem, a zaproponowana uniwersalność rzutów, pozwoli Inwestorowi bezkolizyjnie reagować na ewentualne korekty rynkowe.

Sąd konkursowy wysoko ocenił trafność założeń zawartych w opisie autorskim :

Jednym z pierwotnych założeń projektu było dążenie do stworzenia obiektu sprzyjającego integracji wszystkich jego mieszkańców i użytkowników. W efekcie dyskusji na temat odmiennego trybu życia poszczególnych grup wiekowych, doszliśmy do wniosku, że ich potrzeby nie tylko wzajemnie się nie wykluczają, ale wręcz powinno się dążyć do tworzenia w miejscu zamieszkania struktur wielopokoleniowych. Ich koegzystencja w jednej przestrzeni jest działaniem korzystnym pod wieloma względami – uczy wzajemnego szacunku i zapobiega uczuciu wykluczenia, wspomaga aktywizację seniorów, daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa dzięki stałej obecności sąsiadów, przyzwyczaja do codziennego funkcjonowania z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.


II miejsce


III miejsce