K17

Szkic13

Nazwa dewelopera

Nazwa inwestycji

K17

Adres inwestycji

Termin oddania inwestycji

Kameralny zespół mieszkaniowy znajdujący się na styku zabudowy wielo- i jednorodzinnej składa się z dwóch ciągów budynków szeregowych rozmieszczonych wokół centralnie położonej przestrzeni wspólnej. Dzięki zlokalizowanym przy wjazdach na osiedle parkingach placyk stanowiący centrum założenia przeznaczony jest niemal wyłącznie dla ruchu pieszego. Zewnętrzną otulinę zespołu stanowią przydomowe ogródki, które zostały ogrodzone od strony ulicy, zapewniając maksimum prywatności użytkownikom. Koncepcja zakłada dużą elastyczność kształtowania architektury w ramach zaprojektowanych modułów, dzięki czemu przyszli użytkownicy będą mięli dużą swobodę dostosowywania poszczególnych sekcji do własnych potrzeb.

Projekt:

Roman Rutkowski, Dariusz Sirojć