Propozycja mieszkania dla seniorów

Dodano w kategorii: Aktualności

Gmina Wrocław organizuje nabór wniosków o zawarcie umowy najmu wyjątkowych mieszkań dla seniorów w wielofunkcyjnym budynku na osiedlu Nowe Żerniki. Wnioski w sprawie mieszkań dla seniorów przyjmowane są do 10 listopada br.2019_nowe_zerniki_plakat_29.08.2019_druk-1 — kopia

INFORMATOR DO PROGRAMU „MIESZKANIA DLA SENIORÓW” REALIZOWANEGO W  CELU POPRAWY WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH I KOMFORTU ŻYCIA SENIORÓW

 1. Gdzie i przez kogo realizowana jest inwestycja?

Inwestycja realizowana jest przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. we Wrocławiu   (TBS)   i usytuowana jest przy ul. Kazimierza Bieńkowskiego 22 i ul. Tadeusza Brzozy 25 we Wrocławiu – Nowe Żerniki.

 1. Z kim zostanie zawarta umowa najmu?

Umowa najmu zostanie zawarta z TBS Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 102/104.

 1. Termin oddania mieszkań do użytkowania?

Mieszkania zostaną oddane w najem w IV kwartale 2019 r.

 1. Ile będzie dostępnych mieszkań w ramach Programu mieszkań dla seniorów?

W ramach programu udostępnionych zostanie 57 mieszkań, w tym 54 mieszkania jednopokojowe oraz 3 mieszkania dwupokojowe.

 1. Co będzie się znajdowało na terenie inwestycji?

Projekt budynku łączy trzy funkcje i trzy pokolenia. Mieszkania dla seniorów z serwisem opiekuńczym, mieszkania pod wynajem oraz przedszkole.  Zabudowę zaprojektowano w formie kwartałowej. Utrzymano stałą wysokość zabudowy na poziomie 4 kondygnacji. Wewnątrz zaprojektowano  przestronny zielony dziedziniec. Jego owalny kształt wyniknął z chęci stworzenia przyjaznej przestrzeni bez barier i podziałów, ułatwiającej nawiązywanie sąsiedzkich relacji. Pozwoli również na funkcjonalne rozwiązanie przestrzeni komunikacyjnej w budynku, wiążąc je z atrakcyjnymi strefami wspólnymi dla mieszkańców. Strefa mieszkalna domu seniora znajduje się w północnej i zachodniej części budynku.

Mieszkania dla osób starszych położone są na poziomie 2,3, i 4 kondygnacji i obsługiwane są przez klatki oznaczone C i D.  Korytarz biegnący wzdłuż wewnętrznej elewacji ma charakter galerii i stanowi przestrzeń sprzyjającą sąsiedzkiej integracji. Na każdym piętrze znajduje się przestronna sala spotkań, która pełni funkcję wspólnego salonu i miejsca spotkań dla mieszkańców. Na tę część domu składa się  strefa mieszkalna i strefa dziennego pobytu. Zlokalizowana jest ona na parterze budynku od strony zachodniej. W ramach tej strefy przewidziano pomieszczenia do pobytu dziennego dla osób starszych, stołówkę wraz z kuchnią, salę rekreacji ruchowej z zapleczem szatniowym, sanitarnym i magazynem, salę spotkań z niewielkim aneksem kuchennym i magazynem, punkt pomocy pielęgniarskiej i psychologicznej oraz pomieszczenia pracowników socjalnych. Są to atrakcyjne przestrzenie z dużymi przeszkleniami i wyjściami na taras od strony dziedzińca.

 1. Jaki będzie standard mieszkań?

Mieszkania są energooszczędne i wykończone „pod klucz”.  Ściany mieszkań wykończone będą  tynkiem gipsowym zatartym na gładko lub płytą gipsowo-kartonową i malowane farbą emulsyjną. W łazienkach ściany zostaną wyłożone do wysokości 2 m płytkami ściennymi w kolorze białym. Przewidziano parapety wewnętrzne z płyt MDF, lakierowane na kolor biały.

W pokojach, przedpokojach i aneksie kuchennym przewidziano posadzki z paneli laminowanych o klasie ścieralności ACV4, w kolorze biały kasztan. W łazienkach zostaną wyłożone płytki podłogowe ceramiczne w kolorze szarym.

Posadzkę loggi zaprojektowano z płytek podłogowych ceramicznych do stosowania zewnętrznego w kolorze szarym.

Łazienki wyposażone są w kabinę natryskową, miskę ustępową z deską sedesową antybakteryjną z pokrywą dla osób niepełnosprawnych i starszych, baterie z uchwytem lekarskim i uchwytami przy toalecie i umywalce.

Kuchnie wyposażone są w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią zlewozmywakową stojącą, jednouchwytową, korpus szafki pod zlewozmywak i w kuchnię elektryczną wolnostojącą z płytą ceramiczną z czterema polami grzejnymi i piekarnikiem elektrycznym.

W lokalu zamontowane zostaną:

– okna rozwierno-uchylne z PVC,

– drzwi wejściowe przylgowe, jednoskrzydłowe stalowe, ze stalową ościeżnicą, z zamkiem głównym i dodatkowym,

– drzwi wewnętrzne, przylgowe, jednoskrzydłowe pełne, z regulowaną ościeżnicą z płyt MDF, wyposażone w zamek, drzwi łazienkowe podcięte w celu zapewnienia wentylacji.

Zapewnione zostanie podłączenie do instalacji przyzywowej, internetowej i domofonowej.

Mieszkania wyposażone będą w osprzęt elektryczny (gniazdka, włączniki, domofon, oprawy oświetleniowe. Zamontowana zostanie wentylacja higrosterowana z kratkami wywiewnymi w pomieszczeniach kuchni i łazienek, nawiewem w pokojach z wentylatorem wyciągowym. W kuchniach znajduje się dodatkowy pion wentylacji wywiewnej dla okapów kuchennych.

 1. Jaka będą ułatwienia dla osób niepełnosprawnych?

Wejścia do budynku zaprojektowano bezpośrednio z poziomu terenu – chodniki przylegające do budynku, zostały tak ukształtowane aby wyeliminować progi wyższe niż 2 cm. W budynku zastosowano dźwigi osobowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, jak i noszy. Lokale usługowe dostępne są dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu.

Lokale mieszkalne zaprojektowane zostały z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, jednakże samodzielnych, wymagających okazjonalnego wsparcia. Wyposażone są w instalację przyzywową, umożliwiającą bezpośredni kontakt z całodobową portiernią oraz oraz uzyskanie pomocy.  W mieszkaniach osoby na wózkach inwalidzkich mogą poruszać się swobodnie – odpowiednia szerokość oraz przejścia (przejazdy) bezprogowe. W łazience uchwyty umożliwiające bezpieczne korzystanie z urządzeń.  Natrysk prysznicowy z poziomem dostosowanym do poziomu posadzki.   Projekt zakłada swobodny dostęp do zielonego dziedzińca, na którym zainstalowana zostanie m.in. siłownia z urządzeniami, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

 1. Na jakiej zasadzie odbędzie się nabór kandydatów na przyszłych najemców mieszkań?

Nabór kandydatów  normuje regulamin  stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Wrocławia.

 1. Kto może skorzystać z programu?

Seniorzy  spełniający warunki określone w art. 7a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń zmienionej ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym    Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1309).  W pierwszej  kolejności  seniorzy – będący aktualnie najemcami lokali gminnych, którzy rozwiążą umowy najmu zajmowanych dotychczas lokali.

 1. Jaki będzie czynsz za m², jakie są opłaty dodatkowe?

Czynsz za  najem mieszkania wynosił będzie 14,80 zł za m². Wysokość opłat za inne usługi (media, telefon, Internet) będzie uzależniona od indywidualnych umów zawartych z dostawcami.

Przed podpisaniem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wniesienia kaucji, w wysokości odpowiadającej trzymiesięcznemu naliczeniu czynszu, zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu,  która przysługuje najemcy  w dniu opróżnienia lokalu.

 1. Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu lokalu?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w ramach programu Mieszkania dla  seniorów może być zawarta na czas oznaczony do 10 lat, jednakże nie krótszy niż 5 lat.  W przypadku wygaśnięcia umowy najmu, na wniosek dotychczasowego najemcy, TBS zawiera z nim kolejną umowę najmu, pod warunkiem, że w chwili zawarcia drugiej umowy będzie spełniał warunki określone w wyżej powołanej ustawie.

Wnioski w sprawie mieszkań dla seniorów przyjmowane są do 10 listopada br., w Wydziale Lokali Mieszkalnych UM Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w pokoju 224,  tel. 71-777-71-17.