Spotkanie warsztatowe 10 listopada

Dodano w kategorii: Warsztaty, konferencje, spotkania

Spotkanie warsztatowe, które odbędzie się wg zaplanowanego harmonogramu w ten czwartek 10.11. w godz. 12:00-14:00, tradycyjnie w siedzibie DSOIA RP.

Po części mieszkaniowej przychodzi powoli czas na teren położony na wschód od Alei Architektów przeznaczony pod szeroko rozumianą aktywność gospodarczą. Zgodnie z głoszonymi od początku założeniami, chcielibyśmy aby Nowe Żerniki były mocno zdywersyfikowane pod względem funkcjonalno-użytkowym, czyli aby znalazły się tu także nieuciążliwe miejsca pracy. Wydaje się, że z wielu powodów najlepiej predestynowanym do pełnienia tej funkcji jest teren pomiędzy AOW, a Aleją Architektów /dawną Trasą Targową/. Dyskusja na najbliższym spotkaniu dotyczyć będzie omówieniu potencjalnych możliwości zagospodarowania tego terenu.