Realizacje

K8

Nazwa dewelopera

Nazwa inwestycji

K8

Adres inwestycji

Termin oddania inwestycji

2017-06-30

Urbanistyka

Wewnętrzny ciąg pieszy biegnący po osi wschód zachód łączy ten zespół zabudowy z kwartałami projektowanymi po wschodniej i zachodniej stronie. Od południa teren jest dostępny dla pieszych wprost z ulicy. Od północy zaprojektowano wejście poprzez usługi na osi poprzecznej zespołu.

Geometria zabudowy w południowej części (budynki w pasie południowym wytrącone z ortogonalnej siatki) pozwala w centrum zespołu stworzyć wygodny skwer do zabaw dla najmłodszych. Wjazd główny do garażu – od strony zachodniej, wjazd dodatkowy – od wschodniej. Od północy, w poziomie kondygnacji parteru, zlokalizowano pas lokali usługowy – zgodnie z wymaganiami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Do usług przylega pas parkingów zaprojektowany na poziomie ulic z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Powstały blok usługowo-garażowy ukształtowano w przekroju tak, by można go było przykryć warstwą ziemi w niewielkim spadku w kierunku południowym. Dużą część działki pokrywa, odpowiednio ukształtowany, grunt rodzimy zapewniający możliwość zastosowania zieleni intensywnej i ekstensywnej pomiędzy budynkami.

Architektura

Widoczne na planie budynki (12), to segmenty jednoklatkowe o wąskich traktach. Wszystkie piony komunikacyjne mają połączenia z garażem, wąskie trakty (720 cm) bez pośrednich podpór pozwalają dowolnie kształtować mieszkania i ich strukturę, zachowując dwu- lub trzy-stronne doświetlenie.

Elewacje zachodnie i południowe są silnie perforowane oknami i wykuszami, wschodnie – z ograniczoną ilością okien – pokryto ażurowym ekranem, rusztem drewnianym pozwalającym na stworzenie dedykowanej, intymnej przestrzeni pomiędzy budynkami. Mieszkania kondygnacji parteru dostępne są bezpośrednio z zewnątrz i posiadają duże tarasy. Pozostałe mieszkania posiadają duże loggie, balkony lub wykusze zlokalizowane na zachodniej elewacji.

Dane liczbowe

ilość mieszkań: 111
typy mieszkań: 1-4 pokoje
powierzchnie mieszkań: 25-79 m2, zielone tarasy do 180 m2
ilość lokali użytkowych
pow. użytkowa mieszkań: ok 4430 m2
pow. użytkowa usług: ok 560 m2
parkingi 110 – 120 m.p.
koszt 1 m2 – od 4990 zł/m2

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANYCH: 12.2015
Dodatkowe informacje:

Osiedle społeczne – 2 sale do dyspozycji mieszkańców – sala fitness dlamieszkańców oraz klub mieszkańca, plac zabaw dla dzieci, pomieszczenia wspólne dla rowerów i wózków, stojaki dla rowerów przed budynkami.

Rozwiązania eko – wykorzystanie wody szarej (opadowej) do celów gospodarczych – nawadnianie terenów zielonych, oświetlenie części wspólnych zasilane z baterii słonecznych.

Kameralne budynki – jedynie 6 mieszkań w budynku (2 mieszkania na piętrze). Część budynków wyposażona w windy. Zielone patio wewnątrz osiedla jako przestrzeń wypoczynkowa.

Autorzy:

Tadeusz Sawa Borysławski, Piotr Zybura, Igor Kaźmierczak, Paweł Horn, Tomasz Głowacki, Małgorzata Igras, Łucja Sasin, Paweł Szyport