ESK 2016

Ważnym elementem osiedla będzie także dom kultury. Nie ma to być żadna 'świątynia sztuki’ – raczej warsztat, osiedlowe centrum, dzięki któremu każdy będzie mógł nie tylko na wytwory 'kultury wysokiej’ popatrzeć, ale także uczestniczyć w ich tworzeniu, rozwijając swoje pasje i zainteresowania.

Chcemy pokazać, że kultura, a zwłaszcza kultura tworzenia przyjaznej przestrzeni nie opiera się na działaniach doraźnych, a żeby uzyskiwać pozytywne efekty – należy myśleć i działać skupiając się jednocześnie na ogóle i na szczególe. To trudne, ale mamy nadzieję, że z Państwa udziałem się powiedzie, a doświadczenia zdobyte na Nowych Żernikach uda się wykorzystać także w wielu innych miejscach.