Kościół na Nowych Żernikach – zobacz jak może wyglądać

Dodano w kategorii: Dla mieszkańców

Wiadomo już jak może wyglądać kościół na Nowych Żernikach. Najlepszy projekt wybrano spośród 155 prac nadesłanych na konkurs zorganizowany w ramach projektu „Kościół, piękno i kicz”. 15 listopada 2016 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu ogłoszono wyniki.

Na Nowych Żernikach budowanych jest obecnie około 700 mieszkań. Kolejne 700 ma pozwolenie na budowę lub jest w trakcie jego otrzymania. Na nowym osiedlu pierwsi mieszkańcy mają się wprowadzić jeszcze w tym roku. W planach miejscowych na Nowych Żernikach zarezerwowano miejsce dla kościoła.

– Aby uniknąć sytuacji, że ten kościół powstaje gdzieś na uboczu czy w podwórku, a tak było w czasach PRL-u np. na Hubach wybudowano świątynię we wnętrzu blokowym, to na Nowych Żernikach zarezerwowano już miejsce pod przyszłą świątynię. Ale żeby wszystko było jasne, miasto nie ma zamiaru budować świątyni, bo to robią wspólnoty parafialne i ich proboszczowie – mówi Zbigniew Maćków, kurator ds. architektury ESK Wrocław 2016

Projekt kościoła w ramach ESK Wrocław 2016

Jak może wyglądać przyszła świątynia  na Nowych Żernikach można zobaczyć oglądając prace nadesłane na konkurs, który zorganizowano w ramach projektu „Kościół, piękno i kicz”. 15 listopada 2016 r. ogłoszono wyniki i zaprezentowano nagrodzone projekty.

– Wpadliśmy na pomysł zorganizowania międzynarodowego konkursu studialnego, z pulą nagród 150 tys. zł. Pieniądze nie pochodzą z budżetu Wrocławia a z Wieloletniego Programu Rządowego. Mamy nadzieję, że spłynie kilkaset rozwiązań, co pozwoli nam przeprowadzić poważną rozmowę na temat architektury sakralnej w XXI w. Ponieważ architektura nie istnieje bez kontekstu, wybraliśmy nasze modelowe osiedle na Nowych Żernikach – zaznacza Zbigniew Maćków.

Nagrody i wyróżnienia przyznało jury w składzie: prof. Konrad Kucza-Kuczyński – przewodniczący jury, ZG SARP, prof. Richard England – gość specjalny, sędzia UIA, Malta, Mariusz Ścisło – prezes SARP, Zbigniew Maćków – przewodniczący DSOIA RP, Kurator ESK Wrocław 2016 ds. architektury, jeden z inicjatorów projektu Nowe Żerniki, Marcin Major – SARP O/Wrocław, Maciej Hawrylak – SARP o/Wrocław, sędzia referent, Andrzej Poniewierka – SARP O/ Wrocław, przy wsparciu konsultanta – ks. Grzegorza Trawki, proboszcza parafii Żerniki.

Pierwsza nagroda (60 000 zł) – pracownia ADAMICZKA CONSULTING, Wrocław – Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma

– Praca, która doskonale zamyka i podkreśla oś kompozycyjną osiedla, jednocześnie świadomie usuwając się na drugi plan. Ta zasada czytelnie wpisuje się w filozofię Kościoła ubogiego, będącego blisko ludzi. Projekt wyraźnie przyjazny użytkownikowi, nie narzucający się, „zapraszający”. To skromna architektura zaprojektowana z doskonałą jasnością rozwiązań i wyraźnym akcentowanie przestrzennym. Ogród tworzący tło ołtarza, z możliwością obserwacji zmienności pór roku i upływu czasu, wskazuje wiernym na wagę relacji pomiędzy współczesnym człowiekiem i Naturą. Trafny dobór skali i tekstury użytych materiałów umiejętnie tworzy atmosferę wyciszenia, niezbędną dla przestrzeni sakralnej – czytamy w uzasadnieniu jury.

Druga nagroda (40 000 zł) – zespół autorski: Wojciech Iwachów, Międzybórz / Katarzyna Raczyńska, Chełm / Anna Stachi, Dzierżoniów

– Bryła kościoła umiejętnie domyka i akcentuje główną oś kompozycyjną osiedla. Fascynująca propozycja z prostą ideą i wyraźnym odniesieniem do kontekstu. Pracę nagrodzono za umiejętne stworzenie koncepcji przestrzennej. Zaproponowane rozwiązanie formalne wyraźnie wskazuje granicę pomiędzy sacrum i profanum – zewnętrzna osłona tworzy przestrzeń pomiędzy prześwietloną strefą sacrum a granicą świata „zewnętrznego”. Dyskusyjne wydaje się umiejscowienie wejścia głównego bezpośrednio w strefie ołtarza – czytamy w uzasadnieniu jury.

Trzecia nagroda ex aequo (20 000 zł) – zespół autorski: Witold Sienkiel, Kraków / Przemysław Drabiński, Kraków

– Awangardowe ujęcie tematu wyznacza nowa typologie dla projektu przestrzeni sakralnych w XXI wieku. Wieża kościelna została potraktowana jako wyraźny akcent –wizualna ikona miejsca. Lokalizacja przestrzeni publicznej nad główną funkcją obiektu – nawą kościoła jest nowatorskim potraktowaniem przestrzeni sakralnej i relacji pomiędzy sacrum a profanum przestrzeni osiedla – czytamy w uzasadnieniu jury.

Trzecia nagroda ex aequo (20 000 zł) – OVO Grąbczewski Architekci Oskar Grąbczewski, Katowice – zespół projektowy: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Dobrochna Lata, Marta Lata, Łukasz Lata, Łukasz Migała, Mateusz Pietryga

– Interesująca gra przestrzenna z zsynkopowanymi bryłami tworzy wyrazisty kontrapunkt na zamknięciu osi kompozycyjnej. Jury doceniło rzeźbiarski charakter założenia wpisany w kwartałowy układ osiedla. Racjonalny plan, interesująca gra przestrzeni tworzą mocny akcent w relacji z kontekstem. Stonowane wnętrze z grą światła w strefie ołtarzowej dają pożądany efekt sakralności – czytamy w uzasadnieniu jury.