Idea

Od samego początku architekci pracują na podstawie przyjętych założeń które zostały zapisane w dwóch zestawieniach tematycznych :

ZAŁOŻENIA OGÓLNE,URBANISTYCZNE:

 • przestrzenie publiczne służące mieszkańcom: integracja, rekreacja

 • usługi podstawowe: opieka nad dzieckiem, edukacja, handel, gastronomia

 • bezpieczeństwo

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 • ekologia, minimalizacja wydatków eksploatacyjnych

 • optymalizacja komunikacji – współdziałanie z systemem komunikacji miejskiej

 • nowe formy organizacji budownictwa

 • udział społeczeństwa

ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE , ARCHITEKTONICZNE:

 • przestrzenie prywatne, półprywatne, półpubliczne, publiczne

 • optymalizacja struktury mieszkań

 • lokalne tradycje materiałowe i wykonawcze

 • miejsce pracy: małe powierzchnie adresowane dla działalności zawodowej

 • technologie zintegrowanego projektowania

 • różne formy domów mieszkalnych: duże budynki mieszkalne ,
  małe domy wielorodzinne, wille miejskie: próba stworzenia domu modelowego