Architekci

Grzegorz Kaczmarowski

Ukończył Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej (dyplom w 2006 roku).

Od 2008 roku współpracuje z wrocławskimi pracowniami CH+ oraz Architects & Co. Zajmuje się również działaniami z pogranicza architektury i sztuk audiowizualnych.

Współautor przebudowy dawnego schronu przy pl. Strzegomskim na siedzibę Muzeum Współczesnego Wrocław (2010-2011) oraz modernizacji fragmentu pl. Konstytucji 3 Maja w Radomiu (I nagroda w konkursie w 2010 roku, realizacja: 2012-2013).

Współautor wyróżnionych i nagrodzonych projektów konkursowych, m. in: II nagroda w konkursie na rewitalizację terenów WUWA we Wrocławiu (2011), wyróżnienie I-go stopnia w konkursie na rozbudowę Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2011), I nagrodaw konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu (2008).

Strona: www.gkaczmarowski.wordpress.com