Architekci

Krzysztof Szkółka, Dariusz Sirojć

Krzysztof Szkółka

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od 2007 roku prowadzi razem z Dariuszem Sirojciem biuro architektoniczne BASIS, w którym zespół architektów i inżynierów współpracuje przy różnorodnych projektach: od domów jednorodzinnych do dużych inwestycji deweloperskich i budynków użyteczności publicznej.

W 2011 roku pracownia wygrała konkurs na zagospodarowanie terenu wrocławskiej wystawy WUWA z 1929 roku oraz konkurs na koncepcję zagospodarowania Małego Rynku i pl. św. Sebastiana w Opolu.

Współautor wielu nagrodzonych projektów konkursowych, m. in.: II nagroda w konkursie na projekt pomnika G. D. Fahrenheita w Gdańsku (2012), I nagroda za projekt amfiteatru w Rewalu (2008), II nagroda za koncepcję rozbudowy i przebudowy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (2007).

Strona: www.basis.wroclaw.pl

Dariusz Sirojć

Studiował na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej. Od 2007 roku prowadzi razem z Krzysztofem Szkółką biuro architektoniczne BASIS, w którym zespół architektów i inżynierów współpracuje przy różnorodnych projektach: od domów jednorodzinnych do dużych inwestycji deweloperskich i budynków użyteczności publicznej.

W 2011 roku pracownia wygrała konkurs na zagospodarowanie terenu wrocławskiej wystawy WUWA z 1929 roku oraz konkurs na koncepcję zagospodarowania Małego Rynku i pl. św. Sebastiana w Opolu.

Współautor wielu nagrodzonych projektów konkursowych, m. in.: II nagroda w konkursie na projekt pomnika G. D. Fahrenheita w Gdańsku (2012), I nagroda za projekt amfiteatru w Rewalu (2008), II nagroda za koncepcję rozbudowy i przebudowy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (2007), I nagroda za koncepcję zagospodarowania nabrzeża w Hamburgu („Points – Europan 8”, 2006), nagroda specjalna za projekt zespołu mieszkaniowego w Aomori, Japonia („Northern Style Housing Complex”, 2001)

Strona: www.basis.wroclaw.pl